FortMedica a GDPR

Jaké změny na vás čekají v naší ordinaci od 25. 5. 2018? Zpracovali jsme do přehledných bodů nejzásadnější změny, věnujte jim prosím pozornost.

 

Hned na začátek bychom chtěli zdůraznit, že při sběru a zpracování vašich osobních údajů se řídíme v první řadě Zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který nám uděluje povinnost od vás zjišťovat informace nezbytně nutné k vašemu vyšetření.

 

Poskytování informací po mailu/telefonu

Při příchodu do ordinace budete vyzván, abyste vyjádřil svůj souhlas nebo nesouhlas s tím, abychom Vám mohli poskytovat informace o vašem zdravotním stavu a zasílat zdravotní dokumentaci prostřednictvím emailu a telefonu. Pokud souhlas neudělíte, budete se muset pro Vaše výsledky nebo jiné informace dostavit osobně do ordinace. Tento souhlas musí za děti mladší 18 let podepsat jejich rodič nebo zákonný zástupce.

 

Zásadní změna je také ta, že od 25. 5. si nebudete volat pro výsledky sami, nýbrž budete kontaktováni naší ordinací, a to pouze v případě pozitivního nálezu (tedy pokud je „něco špatně“). Bohužel nebudeme moci poskytovat žádné informace, pokud si sami zavoláte, neboť nejsme schopni 100% ověřit Vaši totožnost.

 

Pokud k nám sami zavoláte s nějakým dotazem, budeme vám moci odpovědět pouze v obecné rovině, ale konkrétní údaje nebudeme poskytovat. Pokud si například budete chtít ověřit termín vyšetření, budete muset sdělit své jméno, ročník a alespoň přibližný termín, na který se ptáte, a až následně vám ho budeme moci potvrdit nebo sdělit ten správný. Zcela vyloučeno je samozřejmě poskytování informací o jiných osobách, byť příbuzných.

 

Průběh vyšetření

Při příchodu na pobočku FortMedica Modřany se prosím hlaste nejprve na recepci, a to ideálně pouze svým jménem, veškeré další informace si recepční přečte z předložené kartičky pojišťovny. Pokud bude potřebovat nějaké další informace, můžete být požádán o předložení občanského průkazu. Dodržujte prosím vyznačenou diskrétní zónu. Na Zeleném pruhu se tato situace děje už přímo v ordinaci, není tam tedy riziko, že vaše údaje uslyší jiní pacienti.

 

Po vyzvání do ordinace si prosím vypněte svůj mobilní telefon, neboť je zakázáno pořizovat jakoukoliv dokumentaci přímo v ordinaci. Výjimku uděluje pouze lékař.

 

V případě, že vám bude doporučeno navštívení dalšího specialisty, bude vám buď předána vaše lékařská zpráva a vy ji sami zanesete na druhé pracoviště, anebo budete požádán o udělení souhlasu k tomu, že tam za vás zprávu můžeme poslat my.

 

Práva pacientů

Pokud budete chtít vědět, jaké informace o vás máme, můžete o to požádat osobně (poskytneme po ověření totožnosti) nebo písemně (poskytneme pouze na mail odpovídající naší databázi), ale nikoliv telefonicky.

 

Pokud podáte žádost o výmaz vašich údajů z naší databáze, my bohužel z právních důvodů nemůžeme tyto údaje zcela vymazat, dojde ale k anonymizaci a tím pádem údaje nebudou spojitelné s vaší osobou.

 

Veškeré další informace najdete v tomto dokumentu.

 

 

Věříme, že přes počáteční nepříjemnosti si na změny brzy zvyknete, my budeme dělat vše pro to, aby byl přechod pro vás co nejméně náročný. Připomínáme, že GDPR je nařízení přijaté primárně právě kvůli ochraně vašich dat jako klientů, mělo by tedy sloužit hlavně k vaší spokojenosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Nová laryngologická ordinace

FortMedica_ORL_Laryngologie

Začátkem tohoto roku jsme v Modřanech otevřeli novou ordinaci, ve které kromě standardní ORL ambulance provádíme i specializovaná laryngologická vyšetření. Soustřeďujeme se na diagnostiku a léčbu onemocnění a poruch hlasu, polykání a mimojícnového refluxu. Ordinuje zde převážně MUDr. Renata Taimrová, která je také garantkou naší Laryngologické poradny.

FortMedica ORL Modřany Laryngologická ordinace
Laryngologická ordinace

 

Jaké služby konkrétně v naší nové laryngologické ordinaci nabízíme?

  • Vyšetření NBI (Narrow Band Imaging) určené k odhalení časných nádorových změn na sliznici dýchacích a polykacích cest. Tato technologie může pomoci odhalit změny, jež nejsou viditelné standardním endoskopickým vyšetřením v bílém světle.
  • Vyšetření mimojícnového refluxu pomocí 24hodinové orofaryngeální pH-metrie Restech (FortMedica je jedním ze čtyř pracovišť v ČR certifikovaných pro výkon tohoto vyšetření).
  • FEES vyšetření: funkční endoskopické hodnocení polykání u pacientů s dysfagií horního typu, pocitem cizího tělesa nebo s neurologickými obtížemi.
  • Sonografie hlavy a krku: ultrazvuková diagnostika (štítná žláza, slinné žlázy, lymfatické uzliny, krční cysty, vedlejší dutiny nosní)
  • Kompletní hlasová terapie včetně osteopatické léčby funkčních poruch hlasu a polykání (specifická laryngeální manuální terapie)
  • Péče o hlasové profesionály (tj. nejen zpěváci a herci, ale všichni, kteří potřebují hlas pro svoji profesi)

V případě zájmu se prosím objednejte na čísle +420 241 763 998.

 

FortMedica_ORL_Laryngologie_sonografie
Sonografie krku

Připravujeme se na rekonstrukci 4. patra v Modřanech

FortMedica ORL Poliklinika Modřany rekonstrukce

Na naší mořanské pobočce pomalu začínáme s rekonstrukcí druhé poloviny 4. patra, kam se plánujeme rozšířit. Za zhruba dva měsíce tedy budeme mít celé 4. patro Polikliniky Modřany jen pro sebe! Zajímá vás, co tady chystáme? Podívejte se na fotky!

FortMedica ORL Poliklinika Modřany rekonstrukce

Z této místnosti bude čekárna, ve dveřích napravo bude nová ordinace.

 

FortMedica ORL Poliklinika Modřany rekonstrukce

V této ordinaci bude mít zázemí naše Spánková poradna.

 

FortMedica ORL Poliklinika Modřany rekonstrukce

Tato místnost se promění v ordinaci pro ultrazvukové vyšetření krku a dutin nosních (sonografii).

 

FortMedica ORL Poliklinika Modřany rekonstrukce

V této velké ordinaci se bude nacházet specializovaná laryngologická a rinologická ordinace, budou se tu provádět např. stroboskopie a vyšetření NBI (Narrow Band Imaging).