Screening sluchu pětiletých dětí

Nově provádíme screening sluchu u dětí ve věku 5 let. Cílem tohoto screeningu je záchyt poruchy sluchu u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností. Vyšetření provádíme pomocí otoakustických emisí nebo tónové audiometrie. Objednejte se prosím na čísle +420 234 105 269.