ORL a kosmetická chirurgie

V naší klinice jednodenní chirurgie provádíme zákroky za použití nejmodernějších technologií, specializujeme se na operace laserem a plasmovou koblací.

ORL a kosmetické operace prováděné na našem pracovišti v Modřanech spadají do režimu jednodenní chirurgie, tj. hospitalizace na maximálně 24 hodin, ale obvykle se na pooperačním pokoji dospává 2-5 hodin.

V indikovaných případech zajištuje hospitalizaci naše vyšší smluvní pracoviště – ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Operace provádíme v lokální nebo celkové anestezii. Rodič má možnost zůstat s dítětem na sále při jeho uspávání a být u něho při probouzení na pooperačním pokoji.

FortMedica ORL MUDr. Tomáš Fořt

prim. MUDr. Tomáš Fořt

Odborný garant