Operace nosní mandle, nosu a vedlejších dutin nosních

Adenotomie plasmovou koblací

Operace nosní mandle plasmovou koblací je v současné době nejšetrnějším způsobem odstranění nosní mandle. Metoda se provádí v celkové anestezii bez použití ostrého chirurgického nástroje. Zduřelá nosní mandle se odstraní pomocí plasmové sondy, která na svém konci vytváří plasmatické pole, které při teplotě pouze 40-70 °C denaturací (rozštěpením bílkovin) rozrušuje proteiny obsažené v hypertrofické tkáni a zároveň tuto tkáň ihned odsává. Dokonaleji se odstraňuje hypertrofická nosní mandle v místech, kam nemůže při klasické metodě kyreta či laser. Netraumatizuje se ostrými nástroji spodina nosní mandle, nevyvíjí se žádný tlak na krční páteř. Výsledkem je zachovaná, teplem nepoškozená spodina nosohltanu. Minimalizují se tak pooperační rizika krvácení a pooperační bolesti, hojení je velmi rychlé a pacient je již po týdnu schopný vrátit se do práce nebo školy (další týden by ale ještě neměl cvičit). Přínosem adenotomie je zlepšení dýchání nosem, zlepšení řeči a ochrana před častými infekty (rýma, středoušní zánět).

Laserová adenotomie (odstranění nosní mandle)

Přebujelá lymfatická tkáň v nosohltanu může působit poruchy dýchání, spánku a řeči, ale též poruchu Eustachovy trubice, což může být příčina častých zánětů horních cest dýchacích nebo středního ucha. Důsledkem může být i nedoslýchavost. U metody laserem asistované adenotomie nejprve odstraníme cca 90 % zbytnělé tkáně na nosní mandli kyretkou a poté laserovým vláknem odpařujeme zbylou zduřelou tkáň ze stropu nosohltanu. Eliminujeme tak riziko krvácení a recidivy (opakovaní problému). Zákrok se provádí v celkové anestezii se zajištěním dýchacích cest (intubace) pod optickou kontrolou (endoskopie). Pobyt na operačním sále trvá do 30 minut.

FESS, FEELS operace (funkční endoskopická endonasální operace dutin)

Chirurgie vedlejších nosních dutin, endoskopická nosní polypektomie laserem nebo plasmou asistovaná. Tento zákrok je prováděn u pacientů s chronickým zánětem vedlejších dutin nosních (sinusitidou) a nosními polypy. Nosní polypy a zduřelé nosní sliznice způsobují poruchy nosního dýchání, omezují filtrační funkci nosní a mohou být příčinou poruch dýchání ve spánku. Též vytváří infekční ložisko v horních dýchacích cestách. Polypy omezují ventilační funkci vedlejších nosních dutin a způsobují chronický zánět. Polypy odstraňujeme šetrně shaverem (odsávací frézkou) a poté laserem nebo plasmou začišťujeme. Výkony FESS a FEELS provádíme v celkové anestezii.

Septoplastika (modelace chrupavky nosní přepážky)

Vybočená nosní přepážka ať vrozeně či poúrazově způsobuje špatnou nosní průchodnost, horší filtraci vdechovaného vzduchu, recidivující záněty dutin, chrápání. Rovněž zduřelé dolní skořepy nosní v důsledku chronické alergie či chladové rýmy zhoršují nosní ventilaci a způsobují návyk na nosní kapky. V celkové intubační anestezii provádíme modelaci chrupavky nosní přepážky pro zlepšení nosního dýchání. Někdy septoplastiku můžeme spojit i s kosmetickou úpravou zevního nosu (rhinoseptoplastikou).

Laserové ošetření krvácení z nosu

Metodou koagulace provádíme zatavení krvácejících cévek na nosní přepážce u dětí i dospělých. Výkon trvající zhruba 5 minut provádíme u dětí v krátkodobé inhalační anestesii, u dospělých v lokální anestezii. V ojedinělých případech (při diagnóze Morbus Rendu-Osler) provádíme epistaxi, při které se uzavřou nosní průchody sešitím kůže a sliznice. 

Mukotomie (redukce objemu dolních skořep)

Jedná se o podslizniční odpaření zbytnělé tkáně z dolních nosních skořep při chronické rýmě a zhoršené nosní průchodnosti. Zduřelé nosní skořepy způsobují špatnou nosní průchodnost, horší filtraci vdechovaného vzduchu, recidivující záněty dutin, chrápání. Rovněž pacienti, kteří nadměrně užívají nosní kapky, trpí ucpaným nosem, protože si na kapky vytvořili návyk. Všechny tyto stavy odstraní šetrná mukotomie. Po zhruba dvoutýdenním hojení je zajištěná dobrá nosní průchodnost bez nutnosti používání krátkodobých nosních kapek. Výkon provádíme radiofrekvencí nebo laserem, eventuálně plasmovou koblací.

Plastická operace perforované nosní přepážky

Perforace nosní přepážky vzniká po opakovaných krváceních z nosu, po lékařských zákrocích, po nadužívání nosních kapek a drog nebo z nezjištěných příčin. Při operaci plasticky přemisťujeme zdravou nosní sliznici na místo perforace a podkládáme ji chrupavčitými štěpy z ušního boltce. Operaci provádíme v celkové anestezii.

Operace cyst čelistních dutin

Cysty někdy způsobují chronické záněty nebo bolesti hlavy. Odstraňujeme je drobným endoskopickým zákrokem za pomoci laseru nebo shaveru v lokální nebo celkové anestezii.

FortMedica ORL MUDr. Tomáš Fořt

prim. MUDr. Tomáš Fořt

Odborný garant

Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

ORL odd. Univerzitní nemocnice Umeå, Švédsko
Odborný garant

Zdravotní pojišťovny

V současnosti spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

VZP (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
OZP (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna MV ČR (211)
Revírní bratrská pojišťovna (213)
Cigna
Bupa
Allianz Worldwide
Aetna
David Shield