Tinnitus poradna

Máte problém s nepříjemným svěděním, šuměním nebo pískáním v uších? Nabízíme diagnostiku a terapii ušních šelestů.

Co konkrétně vám v naší Tinnitus poradně nabízíme?

  • Komplexní diagnostika intenzity a charakteru šelestu.
  • Laserová a infuzní terapie ušních šelestů.
  • Přímý kontakt na hyperbarickou barokomoru (dýchání stlačeného kyslíku).
  • Cílená fyzioterapie.

Tinnitus poradnu naleznete na naší pobočce na Smíchově, kde ji vede specialista doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. Základní diagnostiku ušních šelestů ale provádíme i v Modřanech a na Zeleném pruhu.

FortMedica ORL As. MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

As. MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

Odborný garant

doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.

ORL odd. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Odborný garant

Zdravotní pojišťovny

V současnosti spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

VZP (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
OZP (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna MV ČR (211)
Revírní bratrská pojišťovna (213)
Cigna
Bupa
Allianz Worldwide
Aetna
David Shield