Audiocentrum

Provádíme komplexní vyšetření sluchu a rovnovážného ústrojí, včetně vyšetření BERA, měření otoakustických emisí OAE nebo novorozeneckého screeningu sluchu.

Co konkrétně v našem audiologickém centru provádíme?

  • Komplexní diagnostika poruch sluchu u dospělých a dětí, včetně vyšetřeních preventivních
  • Tónová a slovní audiometrie (vyšetření sluchových prahů, zjištění decibelových ztrát, analýza ušních šelestů)
  • Tympanometrie (měření poddajnosti bubínku, zjištění patologického výpotku ve středouší)
  • Otoakustické emise OAE (objektivní vyšetření sluchu, možno již u novorozenců)
  • Vyšetření BERA (objektivní měření sluchu pomocí evokovaných potenciálů)
  • Screening sluchu u novorozenců
  • Vyšetřování závrativých stavů, terapie benigního polohového vertiga (BPPV).
  • Preventivní vyšetření pro zaměstnání v riziku hluku a pro práci ve výškách, vyšetření potápěčů a pilotů.

Audiocentrum naleznete na naší pobočce na Zeleném pruhu, tam poskytujeme všechny výše uvedené služby. Audiometrii, tedy měření sluchu, ale provádíme i v Modřanech a na Smíchově. Před sluchovou zkouškou je nutná bezprostřední kontrola s vyčištěním uší u lékaře. Vyšetření trvá 10-15 minut podle sluchové zdatnosti jedince.

Firmám nabízíme provedení preventivního vyšetření pro jejich zaměstnance, kteří pracují v hlučném prostředí nebo ve výškách. Obvykle je možné objednat již na následující pracovní den. Nabízíme možnost platby fakturou.

FortMedica ORL As. MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

As. MUDr. Daniel Groh Ph.D.

Odborný garant

Zdravotní pojišťovny

V současnosti spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

VZP (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
OZP (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna MV ČR (211)
Revírní bratrská pojišťovna (213)
Cigna
Bupa
Allianz Worldwide
Aetna
David Shield