Operace uší

Paracentéza s odsátím (propíchnutí ušního bubínku při akutním zánětu středního ucha)

Tento zákrok se provádí v ambulanci v lokální anestezii. Výkon trvá cca 10 minut. Paracentéza se doporučuje u pacientů s poruchou sluchu v důsledku poruchy funkce Eustachovy trubice, při existenci středoušního výpotku při akutním nebo chronickém zánětu středouší, při opakovaných středoušních zánětech nebo latentní mastoiditis. 

Laserová myringotomie (píchnutí ušního bubínku a odsátí sekrece ze středouší)

Při tomto laserovém ošetření vytvoříme malou perforaci bubínku a odsajeme veškerý patologický obsah ve středouší. Zákrok je jistým kompromisem mezi píchnutím ucha, které se sice zacelí do dvou dnů, ale je pro dítě poměrně stresující, a mezi zavedením drenážně-ventilačních trubiček (gromet), které zase omezuje v létě při koupání. Po laserové myringotomii se dítě může koupat po zahojení perforace, tedy za cca 14 dní. Zákrok se provádí v celkové inhalační anestezii bez intubace.

Zavedení gromet (ventilačních trubiček) do uší

Tento zákrok provádíme především u dětí trpících nedostatečnou ventilační funkcí sluchové Eustachovy trubice. Děti mají časté středoušní záněty a není výjimkou, že jim až 1x měsíčně na pohotovosti píchají ušní bubínky. Zavedením ventilační gromety (stipuly) se umožní středouší ventilovat a drenovat do zvukovodu. Grometa je z inertního materiálu, který dětský bubínek velmi dobře snáší. Pro lehčí záněty používáme gromety z fluoroplastického polymeru, titanu, zlata nebo silikonu, které spontánně vypadnou. U komplikovaných zánětů zavádíme nevypadávající Armstrongovy T-rourky. Výkon provádíme v krátké inhalační anestesii, zákrok trvá pět minut na každé ucho. Tímto zákrokem zároveň předcházíme komplikacím středoušních zánětů, jako je hnisavý zánět mozkových blan (meningitis), a šíření zánětu ze středouší do lebeční kosti (mastoiditis), pro které bylo dříve nutné děti vždy operovat. 

Odstranění exostóz (kostěných výrůstků) ve zvukovodu

Exostózy jsou kostěné výrůstky ve zvukovodu, které zužují průsvit zvukovodu a znemožňují dobrý sluch a spontánní evakuaci ušního mazu. V některých případech vedou k chronickým zánětům zvukovodu. Odstraňujeme je operačně mikrofrézkou v krátkodobé celkové anestezii pod mikroskopem.

Myringoplastika (zacelení perforace bubínku)

Plastickou operací provádíme zacelení perforace bubínku. Zákrok je indikovaný u poúrazových perforacích nebo u perforací, které se spontánně nezahojily po středoušním zánětu. Ty způsobují poruchy sluchu a vystavení středouší infektům z okolí. Myringoplastikou se uzavře perforace a tím i středoušní dutina, výsledkem je zlepšení sluchu. Perforace se kryje povázkou (blankou) ze spánkového svalu. Výkon trvá 20 minut v celkové intubační anestezii.

Excize (odstranění) kožních nádorů boltců

Pokud si všimnete výrůstků, bradavic nebo nádorků na boltci, dostavte se k nám na vyšetření. Bývá vždy lepší je odstranit, aby nebyly exponované slunečnímu záření, které zvyšuje výskyt rizika rakoviny. Všechny excize posíláme na histologické vyšetření ke zjištění povahy nálezu.

FortMedica ORL MUDr. Tomáš Fořt

prim. MUDr. Tomáš Fořt

Odborný garant

As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

ORL klinika FN Motol
Odborný garant

Zdravotní pojišťovny

V současnosti spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

VZP (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
OZP (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna MV ČR (211)
Revírní bratrská pojišťovna (213)
Cigna
Bupa
Allianz Worldwide
Aetna
David Shield