Obnovení standardního provozu Modřany od 4. 5. 2020

Od 4. 5. 2020 se všechny ambulance FortMedica vrací ke svým původním standardním ordinačním dobám. Provoz obnovují i specializované ambulance. V současné situaci stále existuje zvýšené riziko nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2, proto personál FortMedica dbá na pečlivou dezinfekci všech prostor pracoviště a nošení ochranných pomůcek. V zájmu maximální ochrany prosíme pacienty o respektování těchto opatření:

  • pacienti na sobě musí mít roušku
  • při příchodu na recepci je nutné si ihned vydezinfikovat ruce
  • recepční s pacientem vyplní screeningový dotazník Covid-19 (pokud vyplní min. jednou Ano, o dalším postupu rozhodne lékař)
  • v čekárně mezi sebou pacienti musí dodržovat rozestupy min. jednoho metru, resp. jedné sedačky
  • specifická opatření pro režim jednodenní chirurgie sdělí pacientům koordinátorka operačního programu na čísle +420 720 028 820

Děkujeme za zachování přízně a spolupráci při dodržování těchto opatření.

Tým FortMedica